Δοχείο Απόρριψης Μολυσματικού Υλικού

2,00 ( 2,48 τιμή με Φ.Π.Α.)